Etätyön musta surma vai ihana arki?

Etätyöarki monella meistä jatkuu. Näin vuoden alkuun on hyvä hetki tehdä oman arjen inventaariota.

Tammikuun alku on perinteistä aikaa uuden vuoden lupauksille. Ja silti: hyvin usein historia toistaa itseään. Rutiineista kiinni pitäminen on niin paljon helpompaa, kuin uusien luominen.

Ja toimivat rutiinit ovatkin toki tärkeitä. Jatkuva joustavuuden säilyttämisen harha kertoo siitä, että ihminen ei osaa valita ja johtaa itseään.

Rutiinien inventaario

Tavoitteitamme palvelevat rutiinit ovat parhaita kumppaneitamme. Mutta tunnistammeko milloin ennen niin toimivat elämisen ja työnteon rutiinit eivät enää palvele muuttuvaa toimintaympäristöä? Pystymmekö tarpeen tullen tanssimaan epävarmuudessa, päästämään irti totutusta ja luomaan uusia rutiineja?

Mitkä arjen rutiinit työssä ja vapaalla tuovat minulle voimavaroja ja tuloksia?

Mitkä ovat niitä tapoja, joita kannattaisi etätyössä uudelleen harkita ja kehittää toimivampia?

Kultaa ja kapuloita rattaisiin

Uusi arki on tuonut mukanaan sekä kultaa että kapuloita rattaisiin. Kun aikaa kuluu, voi olla, että moni kapuloista osoittautuu siunaukseksi. Korona on kirkastanut luottamuksen ja yhteistyön merkityksellisyyttä.

Kasvokkainen kohtaaminen on viimeisen vuoden aikana ollut harvinaista herkkua. Hyvänä puolena voi nähdä ymmärryksen kasvun siitä miten tärkeitä olemme läsnäolossa toinen toisillemme.

Ketterä muutoskyvykkyys sekä etä- ja hybridityö on työelämässä tullut jäädäkseen. Moni asia muuttuu, mutta yksi on pysyvää: olipa kyseessä pienempi tai isompi yhteisö, luottamuksen ja yhteistyön merkitys pysyy, ja edelleen kasvaa.

Keskittyminen ja työn hallinnan kokemus

Työn keskeytysten hallinta on kasvava haaste työskennellessä vuorovaikutuksessa erilaisissa hajautetuissa tiimeissä ja verkostoissa. Viestintäkanavien suuri määrä ja jatkuva on-line kulttuuri eivät edistä työn hallinnan kokemusta ja tehokkuutta.

Suurimmat mahdollisuudet ja haasteet piilevät kuitenkin korvien välissä. Työn tuottavuus ja laatu romahtavat, jos keskittymiskyky heikkenee ja kuvittelemme toimivamme tehokkaasti monella kanavalla yhtä aikaa.

Oman työn suunnittelu ja työskentelytapojen johtamisen merkitys kasvavat voimakkaasti etätyössä. Toimintakulttuuri ja yhteiset työskentelyn pelisäännöt vaikuttavat keskeytysten määrään.

Esimiehen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa tuloksellisessa työnteossa, mutta vastuuta oman työn johtamisesta ei voi ulkoistaa. Jos keskeytykset työssä harmittavat, kannattaa katsoa ensin peiliin ennen kollegojen tai johtamisen arvostelua.

Etätyön musta surma

Kohtaamisessa etätyössä on vielä kehitettävää. Monelle etätyön musta surma ovat olleet päivästä toiseen tykitetyt palaveriputket. Ei mitään palauttavia siirtymätaukoja keholle ja mielelle. Tästä näkökulmasta etätyöloikka ei saa kiitettävää arvosanaa. Palaverien aikataulutus siten, että väliin jää 10 minuutin siirtymä, voi olla yksi keino, mutta yksinään se ei riitä.

Onko palaveri aina paras tapa ratkaista asia? Jos palaveri pidetään, minkälaisilla ennakkovalmistelulla ja työskentelytavoilla voin tehostaa kokouksia niin palaverin vetäjänä kuin osallistujana?

Tarkastelenko tarpeeksi kriittisesti mihin palavereihin minun on tarpeen osallistua? Entä kokousten järjestäjänä, ovatko kutsulistalla vain he, joille osallistuminen on aidosti tärkeää?

Rikastava vuorovaikutus verkossa

Ironista palaveriputkia kritisoidessa on se, että kaikkein eniten etätyössä usein kanittaa vuorovaikutuksen puute. Uusia keinoja tarvitaan etätyössä juurikin toimivien vuorovaikutuskäytänteiden, ohjelmistojen ja osaamisen kehittämiselle.

Suurin osa asiantuntijatyöstä tehdään vuorovaikutuksessa erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa. Myös suurin osa oppimisesta työelämässä tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kesken.

Vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen täytyy etätyössä kiinnittää huomiota vieläkin enemmän kuin kasvokkain. Keskeistä roolia etätyön johtamisessa näyttelee rikastavaa vuorovaikutusta verkossa mahdollistavan toimintakulttuurin rakentaminen ja uuden oppimisen mahdollistaminen.

Virtuaalifasilitoinnin taidot ovat välttämättömiä jokaiselle esimiehelle ja johtajalle. Myös suuri osa asiantuntijoista tarvitsee näitä taitoja esimerkiksi asiakastyössä.

Teknologia mahdollistamaan saumatonta etätyötä

Kameroiden käyttö auttaa ja parantaa vuorovaikutuksen laatua verkossa, kun näemme toistemme kasvot, katseen ja eleet. Viestimme toisillemme niin paljon muutenkin kuin äänen avulla. Vielä nykyisin laajasti työkäytössä oleva teknologia ei kuitenkaan mahdollista yhtä luontevaa ja välitöntä vuorovaikutusta kuin kasvokkain. Etenkin muutamaa henkilöä suuremmissa ryhmissä kokonaisvaltainen kuuntelu vuorovaikutuksessa vaikeutuu.

Virtuaalimaailma työpaikan arjessa on tullut jäädäkseen. Tulemme varmasti jo lähitulevaisuudessa saamaan käyttöön huomattavan paljon nykyistä paremmin etä – ja hybridityöskentelyä mahdollistavia teknologioita ja osaaminen kasvaa vauhdilla. Muutaman vuosikymmenen päästä työskentelemme tavoilla, joita emme todennäköisesti pysty vielä edes kuvittelemaan.

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *